Produkty marki Defa

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa Amervox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Warszawskiej 312 lokal D.

2)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/ otrzymywania informacji handlowych – na podstawie wyrażonej zgody.

3)     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również firmy z którymi współpracujemy, w tym biura rachunkowe, firmy kurierskie oraz agencyjne i dystrybucyjne.

4)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.

5)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, okres gwarancji i rękojmi oraz okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

6)     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

7)     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 24 kwietnia 2016 r.;

8)     Podane przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy.

9)     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.